AQUA CLEAN OLJESEPARATORER

Aqua Clean oljeseparatorerna är de effektivaste enheterna i sitt slag och mycket bättre än olika slags oljeavskiljare med skiva eller dylik typ av utrustning. Läckoljan från vätskeytan uppsamlas med hjälp av en smart självjusterande suganordning. Den pneumatiska membranpumpen är utformad så att inget skum bildas och att den uppsamlade oljan inte blandas med vätskan. Olja och lätta partiklar samlas genom separatortankens utlopp, medan den renade vätskan leds tillbaka till vätskebehållaren.

AVSEDD FÖR

  • Ta bort olja från processvätskeytor
  • Avfettningsbadar
  • Skärvätskor
  • Industriellt avfallsvatten

SUGDELAR

Vårt sortiment innehåller ett flertal suganordningar för Aqua Clean oljeavskiljare, beroende på oljemängden och oljans kvalitet samt tankens storlek och placering. Sugdelarna kan placeras fritt på vätskeytan med flottörerna, eller fästas på tankens vägg. Tack vare en smart design blandas ingen luft med den uppsamlade oljan och skumbildningen är också minimerad.