AQUA CLEAN SUGDELAR

Suganordningen TSD kan fästas på tankväggen.

Suction device

FSD Sugdelar med 3 flöten och vippande oljeuppsamlare.

Suction device