Elma Ultraljudstvättar - Aqua Clean Oy

Elma Ultraljudstvättar

Elma är en tysk tillverkare av ultraljudstvättmaskiner med över 60 års erfarenhet av industrin. Maskinerna tillverkas i Singen i södra Tyskland.

Vad är ultraljudstvättning?

I ultraljudstvättning leds ultraljudet (vanligtvis 25-130 kHz) till tvättvätskan. Detta skapar en kavitation som gör att små bubblor formas i ytorna av de tvättbara komponenterna. Bubblorna orsakar tryckstöt till komponenten, vilket ger en effektiv avfettning och borttagning av smuts. Tvättvätskan kan vara vatten, eller vatten kombinerat med tvättmedel och uppvärming (ca 30-80°C) samt frekvensändringar, vilket kan ge ett bättre tvättresultat. Ultraljudstvättning är även lämpad för komponenter som är svåra att rengöra, t.ex. hydraulblock, där även de små hålen och dyl. ska nås. Tvättprocessen är effektiv, miljövänlig och ekonomisk.

Tillbehör: 

hos oss kan du också skaffa tillbehör, såsom specialkorgar, ställningar, plattformar och torkanläggningar.

Reservdelar: 

naturligtvis hjälper vi till med reservdelar – i praktiken är det dock ytterst sällan man behöver dessa

Elmasonic S

Bordsmodell, används till exempel i laboratorier och av optiker samt i smycke- och klockunderhållet.

Elmasonic P

Bordsmodell, används till exempel i laboratorier och inom intensiva tvättuppgifter inom industrin.

Elmasonic xtra TT

Bordsmodell, används i produktionen och underhållsverkstäder. Maskinerna har en användarvänlig spillsäker kontrollpanel, för att justera tvätttiden, frekvensen och temperaturen.

Elmasonic xtra ST

Golvmodell, används i produktionen och underhållsvärkstäder. Enkel service – avsedd för kontinuerlig användning.

Copyright © 2021 Aqua Clean LTD
Försäljning Service