Styrelsen av Aqua Clean Oy förändras - Aqua Clean Oy

Styrelsen av Aqua Clean Oy förändras

Den långvariga verkställande direktören och huvudägaren Frey Taxell blir styrelseordförande. Samtidigt kommer han att koncentrera sig på att utveckla marknadsföringen, speciellt på de Europeiska- och Fjärran Österns marknaderna.

Jari Nevalainen (DI, Ekon. kand.) är fr.o.m. 6.5.2019 utnämnd till verkställande direktör. Han har en långvarig och mångsidig erfarenhet av ledningsuppgifter på stora inhemska företag inom industri och skogsbruk. Jaris erfarenhet möjliggör att Aqua Clean kan utvecklas till en ännu starkare aktör som producent av industriella rengöringslösningar.

Copyright © 2020 Aqua Clean LTD
Försäljning Service