Varusteita ja toimintoja - Aqua Clean Oy

Aqua Clean varusteita

Tällä sivulla on kuvia AQUA CLEAN -osienpesukoneiden varusteista. Varusteiden saatavuus vaihtelee mallisarjoittain. Varusteista esitellään seuraavia:

 • Pesuaineen annostelu ja vedentäyttö
 • Kuljettimet ja kuormaus
 • Suodatus
 • Suihkuputkistot
 • Kuivaus ja puhallus
 • Höyrynpoisto
 • Öljynerotus
 • Muita varusteita

Pesuaineen annostelu ja vedentäyttö

Pesuaineen automaattinen annostelulaite ja automaattinen vedentäyttö pitävät huolen, että pesukoneen säiliöissä on aina oikea määrä vettä ja pesuainetta.

Kuljettimet ja kuormaus

Kammiopesukoneissa pestävät komponentit asetetaan pesuvaunulle. Pesuvaunu siirretään pesukammioon joko käsin tai koneellisesti.
Erityistarpeita varten kone voidaan varustaa myös T-kuljettimella ja 2-ovinen pesukone mahdollistaa myös läpiajavan kuljettimen.

Suodatus

Asianmukainen suodatus on avain hyvään pesutulokseen ja pitkään pesunesteen käyttöikään.
Nestesäiliöt on aina varustettu korisuodattimin, joiden läpi käytetty pesuneste virtaa takaisin säiliöön.
Lisäksi on mahdollista suodattaa säiliössä olevaa nestettä ns. kiertovesisuodattimen sekä pumpun painepuolella olevan suodattimen avulla ennen kuin neste kulkeutuu suihkuputkistoon.

Suihkuputkistot

Suihkuputkisto on joko pyörivä tai oskilloiva. Suihkuputkisto pyörii (ylä- ja alaputkisto) joko pumpun paineella tai koneellisesti. Oskilloiva suihkuputkisto liikkuu aina koneellisesti.

Komponenttien sisäpuolista pesua varten pesukone voidaan varustaa lisäputkistolla

Kuivaus ja puhallus

Lämpötilasta kappaleet kuivuvat niihin varastoituneen lämmön avulla, mutta kuivumista voi myös jouduttaa paineilmapuhalluksen (pistooli tai suihkuputkistoon asennettu puhallin) sekä kiertoilmakuivauksen avulla.

Höyrynpoisto

Pesuprosessissa muodostuva höyry on poistettava kammiosta prosessin päätyttyä. Tämä voidaan toteuttaa joko höyryimurilla (kytketään ulkoilmaan johtavaan kanavaan) tai kondenssierottimella (avautuu pesun päätyttyä ja samalla otetaan sivuhaarasta  sisäilmaa, joka jäähdyttää höyryn tehokkaasti ja muuttaa sen vedeksi. Vesi johdetaan takaisin pesusäiliöön).

Öljynerotus

Öljynerotus voidaan toteuttaa kiekkomallisella öljynerottimella tai imulaitteen avulla toimivalla öljyseparaattorilla.

Kiekkomallinen erotin erottaa vapaata öljyä pesunesteen pinnalta. Öljynerotus tapahtuu pesukoneen ollessa pysähdyksissä. Viikkokello ohjaa erotusaikaa. Varustukseen kuuluu ruostumaton kiekko, jota pyörityslaite pyörittää, sekä kaavin ja tyhjennysventtiili.

Imulaitteellisessa mallissa neste imetään kelluvalla imulaitteella nesteen pinnasta ja pumpataan kalvopumpulla separaattoriin. Separaattorissa öljy nousee pintaan ja se johdetaan ulkopuoliseen säiliöön. Puhdistettu neste virtaa lamellien kautta takaisin pesusäiliöön. Imulaite on suunniteltu niin ettei siihen pääse ilmaa ja näin estetään vaahdon syntymistä.

Muuta

Joitakin muita hyödyllisiä varusteita:

 • Tippuvesiallas pesukoneen alle
 • Pesukammion valaistus
 • Kosketusnäyttö
 • Tyhjennyspumppu
 • Pesupistooli letkukelalla (kytketään pesunestesäiliöön)
Copyright © 2024 Aqua Clean Oy
Myynti Huolto Uutiset