Miten valitsen osienpesukoneen? Teollisuuspesukoneen hankintaopas

Miten valitsen osienpesukoneen? Teollisuuspesukoneen hankintaopas

Tehokas teollisuuspesukone parantaa teollisuuden ja kunnossapidon laatua sekä tuottavuutta, koska pestävistä osista saadaan täydellisen puhtaita. Kun lika ja muut epäpuhtaudet on poistettu kokonaan, virheiden mahdollisuus pienenee sekä osan tuotannossa että kunnossapidon tarpeissa. 

Oletko miettinyt kuinka tuotanto- tai kunnossapitoprosessista saisi tehokkaamman? Oikeanlainen pesuratkaisu tehostaa tuottavuutta ja mahdollistaa tarvittaessa osien esivalmistelun mm. maalausta varten. Pesuratkaisujen toimivuutta on syytä miettiä säännöllisesti, koska koko tuotantoprosessin toimivuus voi riippua laadukkaasta pesutuloksesta.

Jokaisella teollisuuden alalla on lukuisia työvaiheita, joita edeltää tai seuraa pesuvaihe. Pesutarve liittyy tyypillisesti koneistukseen, pintakäsittelyyn tai kokoonpanoon. Teollisuuden huoltotehtävissä pesutarve saattaa olla hieman erilainen, kun pestään työn aikana likaantuneita kappaleita, komponentteja ja työkaluja. 

Tämä artikkeli auttaa sinua teollisuuspesukoneen valinnassa. Aqua Cleanilla on kymmenien vuosien kokemus teollisuuspesukoneista erilaisilla aloilla, esimerkiksi lentokoneteollisuus, konepajateollisuus ja raideliikenne. 

Miten valitsen sopivan teollisuuspesukoneen tai pesulinjaston? 

Teollisuuspesukoneen valinta kannattaa aloittaa arvioimalla nykyinen tilanne. Tämän jälkeen täytyy arvioida yrityksen tarpeet, sopiva pesutekniikka, millaiseen lopputulokseen tähdätään ja lopuksi mietitään pesukoneen liitettävyyttä. 

Kaikki vaiheet ovat tärkeitä, koska ne auttavat omalta osaltaan sopivimman teollisuuspesukoneen valinnassa. Pesukoneen täytyy sopia yhteen muiden laitteiden kanssa, jotta tuotantoprosessi sujui mutkattomasti. Teollisuuspesukoneen täytyy myös täyttää yrityksen tarpeet. 

Pesukoneen valinta 

  1. Arvioi nykyinen tilanne 
  1. Arvioi tarve 
  1. Pesutekniikka 
  1. Lopputulos ja puhtaus 
  1. Liitettävyys 

Yllä olevien vaiheiden avulla pystyt helposti määrittelemään, millainen pesuratkaisu olisi sopivin yrityksellesi. Seuraavaksi perehdymme vaiheisiin tarkemmin. 

1. Arvioidaan nykyinen tilanne 

Pesutilanteen arviointi kannattaa aloittaa siitä, millaista pesutekniikkaa tällä hetkellä käytetään ja onko pesulinjastossa pullonkauloja. Täytyy myös miettiä, millaisia materiaaleja pesette ja millaista likaa haluatte poistaa niistä. Entä mitä kappaleille on tehty ennen pesua ja mitä niille tehdään pesun jälkeen? 

Tilanteen arvioiminen on tärkeää, koska onnistunut pesutulos saavutetaan myös oikeilla pesuaineilla. Tieto pestävistä osista ja materiaaleista on tärkeää, koska ne antavat osviittaa puhtausvaatimuksista. 

2. Arvioidaan tarve 

Pesukoneet ovat lähes aina suljettuja, joten sopivan laitteen valitsemisessa tarvitaan lukumäärällistä dataa, mittoja ja muita tietoja. Esimerkiksi kappaleiden mitat ja muoto vaikuttavat siihen, miten iso pesukoneen täytyy olla. 

Kappaleiden materiaalin ja mittojen lisäksi kannattaa miettiä pesutarpeen säännöllisyyttä. Käytetäänkö pesukonetta vain muutaman kerran päivässä vai onko pesutarve jatkuva? Entä tarvitaanko osille kuljetusjärjestelmiä? 

Kannattaa myös miettiä pesuratkaisua hieman pidemmälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi, onko pestävien kappaleiden koossa tapahtumassa muutoksia tulevaisuudessa tai onko pesukone mahdollista siirtää toisenlaiseen käyttöön tulevaisuudessa? Ratkaisuja mietittäessä on hyvä muistaa, että tyypillisesti pesukoneen elinkaari on pitkä, jolloin tulevaisuuden pesutarpeita kannattaa pohtia ratkaisua mietittäessä. 

3. Pesutekniikan valinta 

Teollisuuspesukoneet voidaan jakaa neljään ryhmään: Kammiopesukoneet, tunnelipesukone, korinpyörityspesukone ja ultraäänipesukone. Kaikissa pesutekniikoissa on omat hyvät puolensa, ja oikea tekniikka kannattaa valita pestävän materiaalin ja osien mukaan. Kaikki Aqua Cleanin pesukoneet ovat ympäristöystävällisiä, sillä koneet kierrättävät pesuvettä erilaisten suodattimien läpi. 

Kammiopesukone 

Kammiopesukoneessa on joko pyörivä tai oskiloiva suihkuputkisto. Laite sopii erinomaisesti huoltoon ja tuotantoon. Etuja ovat erinomainen pesutulos, korkea tuottavuus ja räätälöintimahdollisuudet. 

Tunnelipesukone 

Tunnelipesukoneessa on yleensä kuljetin ja kiinteät suihkuputkistot. Ratkaisun etuja ovat erinomainen pesutulos, korkea tuottavuus ja aina asiakkaalle räätälöity kokonaisuus. Pesukone sopii erityisesti tuotantoon, jossa on pieniä kappaleita suurilla volyymeilla. 

Korinpyörityspesukone 

Korinpyörityspesukoneessa on pyörivä pesukori ja/tai pesujigi sekä täysvirtausprosessi. Laitteen etuja ovat loistava pesutulos, korkea tuottavuus ja räätälöintimahdollisuudet. Pesukone sopii etenkin tuotantoon, kun kappaleiden geometria ei sovellu perinteiseen kammiopesukoneeseen. 

Ultraäänipesukone 

Ultraäänipesukoneessa mekaaninen värähtely poistaa likaa kappaleesta pesualtaassa. Pesukone soveltuu kaiken tyyppisten osien puhdistamiseen. Etuja ovat erinomainen pesutulos, korkea tuottavuus ja helppo räätälöinti. 

4. Lopputulos ja puhtaus

Sopivin ratkaisu on aina se, mitä haetaan. Esimerkiksi huoltotoimenpiteissä yksivaihepesu on yleensä riittävä. Tuotannossa esimerkiksi ennen maalausta kappale täytyy pestä, huuhdella ja kuivata. Kannattaa myös miettiä, miten puhtautta mitataan ja irtoaako pesuprosessissa öljyä. Öljyseparaattorin täytyy olla tarpeeksi suuri, jotta se pystyy käsittelemään irtoavan öljyn. 

Myös pesuveden suodatusastetta täytyy miettiä, jotta jo pesussa irronneet partikkelit saataisiin suodatettua pois ja tätä kautta pesunesteen elinkaarta jatkettua.   

5. Pesukoneen liitettävyys 

Teollisuuspesukone on aina osa laajempaa kokonaisuutta, kuten huoltoa ja tuotantoa. Pesukone voidaan myös sijoittaa useaan eri kohteeseen elinkaarensa aikana. Pesukonetta on myös huollettava, jotta pitkä käyttöikä voitaisiin varmistaa. 

Muita liitettävyydessä huomioitavia asioita ovat höyrynpoisto, paineilman saanti, sähkön saanti, pesusäiliön tyhjennys, koneen huolto ja pesutapahtuman seuraaminen. 

Mistä löydän sopivan pesukoneen? 

Kun olet tutustunut teollisuuspesukoneisiin, on aika keskustella asiantuntijoiden kanssa. Aqua Cleanin pitkän linjan ammattilaiset tietävät, minkälainen pesuratkaisu sopii millekin teollisuuden alalle. 

Valikoimassamme on runsaasti erilaisia pesuratkaisuja perinteisistä kammiokoneista, tunnelli- ja ultraäänipesuratkaisuihin. Pystymme siis toimittamaan juuri sinun alallesi sopivan pesukokonaisuuden ja yhdistämään sen jo olemassa olevaan tuotantolinjaan. 

Ole siis yhteydessä Aqua Cleanin osaajiin, niin päivitetään pesulinjastosi sopivampaan ja tehokkaampaan ratkaisuun! 

Copyright © 2024 Aqua Clean Oy
Myynti Huolto Uutiset