Produkter - Aqua Clean Oy

Industri tvättmaskiner och andra produkter

TVÄTTMASKINER

 • Hög kvalitet och flexibla lösningar
 • Förstklassigt tvättresultat
 • Effektiva lösningar som ger hög produktivitet
 • Energisnåla och miljövänliga lösningar med minimala utsläpp

OLJESEPARATORER

 • Effektiv separering av olja – förlänger tvättbadets livslängd
 • Hög effektivitet – högre prestanda än med skivbaserade oljeavskiljare
 • Enkel användning – minimerar bildande av luft och skum i oljan

ULTRALJUDSTVÄTTMASKINER

 • Ultraljud tvättmaskin lösningar
 • Manuella tvättlinjer
 • Automatiska tvättlinjer

TVÄTTMEDEL

 • Låg arbetstemperatur 38 ºC minimerar energibehovet
 • Förstklassigt tvättresultat
 • Effektiv demulgering av olja – lätt att avskilja – ger lång livslängd av badet
 • En högklassig arbetsmiljö – Scantox-testat.
Copyright © 2024 Aqua Clean LTD
Försäljning Service