Tunnel tvättmaskin - Aqua Clean Oy

Aqua Clean Tunnel tvättmaskin

Med tunneltvättmaskinerna kan man öka tvättkapaciteten mångfaldigt jämfört med kabintvättar. Tunneltvättarna lämpar sig för processer med hög kapasitet eller som integrerade i en produktionsprocess. Vi tillverkar både 1-stegsmaskiner (endast tvättning) och flerstegsmaskiner (tvättning, sköljning mm.) Det finns flera tillval och möjligheter att skräddarsy maskinen utifrån era behov.

Alla spolzoner är försedda med flera spolrör. Beroende på delarnas storlek och kapacitetsbehov väljs transportörerns hastighet och spolzonens längd så, att man får önskad tvättid. Den recirkulerade tvättvätskan pumpas från varje tank med varsin pump på motsvarande spolzon och returneras via korgfilter tillbaka till tanken. Delarna transporteras genom tvättmaskinen med kedje- eller nättransportör. Tvättning utförs genom att spruta på delarna uppifrån, från sidorna och nerifrån i tvätt- och sköljzonerna. Het alkalisk tvättvätska sprutas på delarna från fasta dysförsedda spolrör.

Främsta fördelar:

  • Utmärkt tvättkvalitet
  • Hög produktivitet
  • Anpassningbar till er produktionsprocess

Avsedd för:

  • Metallverkstadsindustrin
  • Kontinuerlig tvättning och sköljning av komponenter i en produktionslinje
  • Integrering i en produktionsprocess
Be om ett offert
Aqua Clean tunnelipesukone mahdollistaa jatkuvan osienpesun.
Copyright © 2024 Aqua Clean LTD
Försäljning Service