Aqua Clean BRC (Basket Rotating Cleaner) - Aqua Clean Oy

Aqua Clean BRC

BRC tvättarna tillverkas i ett sandwich utförande med rostfri inner och ytterplåt och förses med en effektiv värme- och ljudisolering, även alla heta yttre rör. Maskinerna består av en kabin med en roterande tvättfixtur (för korg, fixtur eller palett) och ett fast dysförsett spolsystem, ett tanksystem och ett manuellt eller automatiskt transportsystem. Tvätten kan förses med 1-3 tankar, ultraljud, hetluftstork, vakuumtork och manuellt eller automatiskt transportörsystem.

Maskinen spolar tvättvätskan med högt flöde och högt tryck in i badet, vilket orsakar en hög turbulens. Denna kombinerad med en roterande tvättkorg gör att tvättvätskan penetrerar effektivt kanaler, öppningar, blindhål och dyl. Detta rengör effektivt även de mest komplicarade komponenterna. Funktioner såsom blåsning och torkning kan läggas till – upptäck fler tillval nedan!

Högflödestvätten kan även levereras i moduler med upp till 6 moduler och ett integrerat automatiskt transportörsystem. Modulsystemets kapacitet kan vara upp till 12 st korgar per timme beroende på processkrav, nedsmutsning mm.

Främsta fördelar:

  • Hög kvalitet och flexibla lösningar
  • Förstklassigt tvättresultat
  • Hög produktivitet
  • Kan förses med automatiska transportörsystem
  • Låg ljudnivå pga. god isolering och högklassiga pumpar
  • Energisnåla och miljövänliga lösningar med minimala utsläpp

Avsedd för:

  • Verkstadsindustrins produktion
  • Tvättning, sköljning och torkning av komponenter i bulk och sådana som har en komplicerad geometri, placerade i korg, fixtur eller palett
  • Sista steg i en produktionsprocess med höga renhets- och torrhetskrav
Be om ett offert
Korinpyörityskone eli High Flow-pesukone.
High Flow High Flow High Flow High Flow High Flow High Flow High Flow High Flow High Flow High Flow High Flow High Flow High Flow High Flow

Alternativa maskindimensioner finns – kontakta oss!

MASKINTYP 1-steg: endast tvättning 2-steg: tvättning och skölning 3-steg: tvättning och 2 x sköljning
Modell BRC 643-1 BRC 865-1 BRC 643-2 BRC 865-2 BRC 643-3 BRC 865-3
Bredd  A mm  1300 1550 1950  2400 2900 3600
Bredd A1 mm  950  1200  950  1200  950  1200
Bredd A2 mm  350  350  950  1200  950  1200
Djup B mm 2390  2790  2390  2790  2390  2790
Djup B1 mm  770  920  770  920  770  920
Höjd C mm 2150  2330  2150  2330  2150  2330
Höjd C1 mm  950  970  950  970  950  970
Höjd C2 mm  2420  2880  2420  2880  2420  2880
Höjd C3 mm 2850 3000 2850 3000 2850 3000
Tvättkorgens djup mm 600 800 600 800 600 800
Tvättkorgens bredd mm 400 600 400 600 400 600
Tvättkorgens höjd mm 300 500 300 500 300 500
Belastningskapacitet kg 100 300 100 300 100 300

Tilläggsutrustning

Aqua Clean BRC tvättarna kan utrustas med flera fördelaktiga tillval:

 

Tillval Beskrivning Fördelar
Lastplattform LP På- och avlastningsplats för tvättvagn och kan användas för alla maskinstorlekar Ökad komfort och ergonomi
Oljeseparator OS Separerar oljan från vattnet efter tvättning Ökar tvättvätskans livslängd
Cirkulationsfilter CF Pumpar vätskan genom en filterenhet och returnerar den filtrerade vätskan till tanken Förhindrar fasta delar från att sedimentera på botten av tanken
Finfilter FF Vätskan pumpas genom ett fullflödesfilter med en tryckavbrytare och larm Förhindrar fasta partiklar från att sprutas på komponenterna
Vätskepartikel separator JPL Separerar fasta partiklar från vätskan, vilken pumpas genom separatorn och filtreras innan den returneras till tanken Förbättra tvättkvalitet, ökad produktivitet
Doseringssystem DU Lägger till vald mängd av tvättmedel vid påfyllning av tank Hjälper säkerställa tvättkvaliteten
Brytlist för dörren TI Vid kontakt, en säkerhetssensor stannar dörren och öppnar den helt Ökad säkerhet
Integrerad torkning DC Torkar komponenterna efter tvättning/sköljning med en fläkt- och värmeenhet Ökad produktivitet
Separat torkningskabin CDC Blåser het luft via en luftkniv på komponenterna. Luft från verkstaden blåses genom en kanalvärmare till kabinen. Luften evakueras via en motorventil till ventileringen Ökad produktivitet
Vakuumtorkugn VDC Separat vakuumtorkningsenhet för att uppnå 100% torkning av komponenterna Bemöta dina specialbehov
KTryckluftsavblåsning TBV Roterande luftdysor blåser hett tryckluft på komponenterna, vilket gör att komponenterna torkas snabbare Minimerar vätska till följande tank. Ökad produktivitet; förkortad torktid
Copyright © 2024 Aqua Clean LTD
Försäljning Service