Compact - Aqua Clean Oy

Aqua Clean Compact

Aqua Clean Compact tvättar tillverkas i ett sandwich utförande med rostfri inner- och ytterplåt och förses med en effektiv värme- och ljudisolering. Tvättarna förses med ett roterande dysförsett spolsystem, ett tanksystem och en tvättvagn.

Tvättning och avfettning sker via det roterande dysförsedda spolsystemet, som spolar den heta tvättvätskan på komponenterna från alla riktningar med hög mekanisk effekt. Den använda tvättvätskan full-flödes filtreras och returneras till tvättanken. Filterdelen med filterkorgar är placerad i mellanbottnet i kabinen. Alla servicepunkter på maskinen är lätt tillgängliga.

Compact tvättarna finns med nedfällbar dörr (HD, Hinged Door) och lyftdörr (PD, Lifting Door). Båda har en tvättvagn som standard. HD-tvättens dörr fungerar även som lastplattform. PD-tvätten kan förses antingen med en lastplattform eller med en transportvagn.

Främsta fördelar:

  • Hög kvalitet och robust
  • Utmärkt tvättkvalitet
  • Kompakt storlek
  • Enkel användning och underhåll

Avsedd för:

  • Små och medelstora komponenter
  • Tvättning utan sköljning
  • Underhåll och småproduktion
Be om ett offert
Yksivaiheinen osienpesukone AS-100HD pienten ja keskisuurten kappaleiden pesuun
Osienpesukone Compact Osienpesukone Compact As-100HD AS-100HD Compact pesukone AS-100HD Osienpesukone Compact

Skala nedan

AS-100 HD AS-150 HD AS-100 PD AS-150 PD
Bredd mm 1700 2210 1800 2190
Djup B mm 1330 1830 1480 1900
Djup B1 mm 950 1140 1150 1520
Höjd C mm 2050 2320 2070 2300
Höjd C1 mm 850 910 860 910
Höjd C2 mm 700 900 700 900
Höjd C3 mm 2180 2640 2890 3380
Tvättvagn längd x bredd mm 900 1300 900 1300
Komponent max längd x bredd mm 900 1300 900 1300
Komponent max höjd mm 700 900 700 900
Komponent max diameter mm 900 1300 900 1300
Tvättvagnens belastningskapacitet kg 500 700 500 700

Compact sarja mittakuva

Tilläggsutrustning

Aqua Clean Compact-serien kan utrustas med flera fördelaktiga tillval.

Accessories 2017 (pdf)

TILLVAL BESKRIVNING FÖRDELAR
Oljeavskiljare OS-AC Avskiljer olja från tvättvätskan med en roterande skiva Förlänger tvättvätskans användningstid
Oljeseparator OS Avskiljer effektivt olja från tvättvätskan. Den renade vätskan returneras till tvättanken Förlänger mångfaldigt tvättvätskans användningstid
Lastplattform LP På- och avlastningsplats för tvättvagn, avsedd för tvättar med lyftdörr LD Ergonomisk hantering av komponenterna
Transportvagn LT Alternativ till LP. Används för transport av komponenter mellan arbetsplats och tvätt. Avsedd för tvättar med lyftdörr LD Ergonomisk hantering av komponenterna
Cirkulationsfilter CF Avskiljer effektivt fasta partiklar från tvättvätskan och returnerar renad vätska till tanken. Förhindrar sedimentering av partiklar i tanken Förbättrar tvättresultatet och förlänger tvättvätskans användningstid
Finfilter FF Fullflödesfiltrering av vätskan som spolas på komponenterna Förbättrar tvättresultatet
Automatisk påfyllning AT Styr vätskenivån i tanken, fyller automatiskt vatten till tanken Vätskenivån hålls på rätt nivå
Doseringssystem DU Doserar vald mängd tvättmedel vid påfyllning av tank Säkerställer tvättkvaliteten
Ångfläkt AF Evakuerar ånga från tvättkabinen efter tvättning Hindrar ånga från att komma ut i verkstaden
Kondensavskiljare FX Evakuerar ånga från kabinen och returnerar den torkade luften till verkstaden och den avskiljda vätskan till tvättanken Enkel installation utan kanalsystem, reducerar energiförbrukningen
Motordriven spolbåge MD Roterar spolsystemet med konstant Förbättrar tvättkvaliteten
Brytlist TI Brytlisten stoppar dörrens rörelse vid fysisk kontakt Ökad säkerhet
Spolpistol SL En spolpistol avsedd för manuell tvättning av svåråtkomliga ytor Flexibel rengöring, ersätter behov av tvättfixturer
Copyright © 2024 Aqua Clean LTD
Försäljning Service