Special - Aqua Clean Oy

Aqua Clean Special

Då ni har specialkrav utöver standardutbudet, finns Aqua Clean Special för att uppfylla era behov. Det handlar om:

  • Standarda kabintvättmaskiner med modifieringar
  • Skräddarsydda kabintvättmaskiner
  • Standarda high flow-maskiner med modifieringar
  • Skräddarsydda high flow-maskiner

Standardmaskinerna kan utrustas med fixturer som är anpassade till era komponenter. Med dessa fixturer kan ni externt och internt tvätta hydrauliska cylindrar samt kåpor, slangar och dyl. En standardmaskin kan också tillverkas med ett automatiskt transportsystem.

Exempel på Aqua Clean Special:

  • Komponenter som pga sin vikt och/eller storlek inte ryms i en standardmaskin
  • Tvättning av axlar, hjul och boggier inom lastbil-, buss-, järnvägs- och flygindustrin
  • Ett mycket högt produktivitetskrav, t.ex. en 400% ökning av produktivitet av en 4-stegs tvättmaskin
  • Ytterligare automation, till exempel ett automatiskt transportsystem
Be om ett offert
Aqua Clean osienpesukone kustomoituna yksilöllisiin tarpeisiin.
A Clean 1 ESA 102 AC-1.3-2RT-TBV-LD_ROBOT_155 SuperBrush
Copyright © 2024 Aqua Clean LTD
Försäljning Service