3-Stegs tvättmaskin - Aqua Clean Oy

3-Stegs tvättmaskin

En av våra kunder hade en gammal Aqua Clean tvättmaskin , som använts i 20 år och vars kapacitet var otillräcklig för kommande tvättbehov. I samband med fabrikens utvidgning levererade vi en 3-stegs tvättmaskin ACV-1.7-C24-3-SD2, som var konstruerad för tvättning av 2,4 m långa komponenter i vertikalt läge. Tvättmaskinens kapacitet ökades då maskinen utrustades två dörrar,  som möjliggjorde transport genom maskinen, samt en T-banetransportör framför den främre dörren. Genom att ansluta externa transportvagnar till T-banetransportören, kunde väntande komponenter effektivt ackumuleras på transportörens inmatnings- och utmatningssida. Denna lösning med flera transportvagnar och en T-banetransportör kunde man avsevärt öka kapaciteten för tvättmaskinen och samtidigt minska tidskrävande omlastningar.

Tvättvätskans livslängd kan avsevärt förlängas då maskinen är försedd med en effektiv Aqua Clean Oljeseparator och en By-Pass filtrering av tvättvätskan. Oljeseparatorn avlägsnar fri olja från tvättankens vätskeyta och den renade vätskan returneras till tanken. Maskinen är även försedd med ett av Aqua Clean utvecklat By-Pass Filter CF, som effektivt avlägsnar fasta partiklar och samtidigt förhindrar att fasta partiklar sedimenteras på tankbottnet. Filtersystemet förses med ett lätt utbytbart högkapacitets påsfilter, som kan filtrera fasta partiklar ned till 50 mikron.

Detta projekt visar på Aqua Clean’s högklassiga kunnande för industriella tvättmaskin lösningar. Ta kontakt med vår försäljning då ni har tvättbehov så kan vi skräddarsy en lämplig lösning från vårt breda sortiment. Ta kontakt https://www.aquaclean.fi/sv/kontakt/distributorer

Copyright © 2024 Aqua Clean LTD
Försäljning Service