Oljeseparatorer - Aqua Clean Oy

Aqua Clean Oljeseparatorer

Aqua Clean oljeseparatorerna är de effektivaste enheterna i sitt slag och mycket bättre än olika slags oljeavskiljare med skiva eller dylik typ av utrustning. Läckoljan från vätskeytan uppsamlas med hjälp av en smart självjusterande suganordning. Den pneumatiska membranpumpen är utformad så att inget skum bildas och att den uppsamlade oljan inte blandas med vätskan. Olja och lätta partiklar samlas genom separatortankens utlopp, medan den renade vätskan leds tillbaka till vätskebehållaren.

Avsedd för:

  • Ta bort olja från processvätskeytor
  • Avfettningsbadar
  • Skärvätskor
  • Industriellt avfallsvatten

Aqua Clean OS-50

OS – 50 oljeseparatoren är en liten enhet, med vätskekapacitet på 50 liter per bearbetningstimme.

Be om ett offert

Aqua Clean OS-200

OS – 200 oljeseparatoren är en medelstor enhet, med vätskekapacitet på 200 liter per bearbetningstimme.

Be om ett offert

Aqua Clean OS-400

OS – 400 oljeavskiljaren är en stor enhet, med vätskekapacitet på 400 liter per bearbetningstimme.

Be om ett offert

Sugdelar

Vårt sortiment innehåller ett flertal suganordningar för Aqua Clean oljeavskiljare, beroende på oljemängden och oljans kvalitet samt tankens storlek och placering. Sugdelarna kan placeras fritt på vätskeytan med flottörerna, eller fästas på tankens vägg. Tack vare en smart design blandas ingen luft med den uppsamlade oljan och skumbildningen är också minimerad.

 

Imulaite

Suganordningen TSD kan fästas på tankväggen.

Imulaite

FSD Sugdelar med 3 flöten och vippande oljeuppsamlare.

SUGDELAR TEKNISKA DATA

Modell
Rörledning
Boll (mm)
Gemensam
Vätska(mm)
Höjd(mm)
T08-01-04-200-D ½” 200 ½” / 10mm min.130 150-2000
T08-02-02-110-E ¼”, 10 mm 10 10 mm min. 70 Y=10-140
T08-03-04-110-E 10 mm 110 20 min. 70 10-300
T08-04-04-110-D ½” 3 x 110 1/2″ min. 70 10-250
T08-04-10-110-E ½” 3 x 110 10 mm min. 70 10-250
T08-04-04-150-D 1/2″ 3 x 150 ½” min. 70 10-250
T08-04-04-200-B ½” 3 x 200 ½” min. 70 10-250
T08-04-04-200-A ½” 4 x 200 ½” min. 70 10-250
T08-08-04-100-B ½”-10mm ½”-10 mm 220 100
T08-08-04-050-C ½”-10mm ½”-10 mm 160 50
T08-08-04-035-D ½”-10mm ½”-10 mm 80 35
T080-08-10-035-E ½”-10mm ½”-10 mm 60 35
T08-20-04-300 ½” ½” min. 170 200
T08-30-04-108 ½” ½” min. 70 10-30

Be om ett offert

Copyright © 2024 Aqua Clean LTD
Försäljning Service