Tvättmaskiner - Aqua Clean Oy

Compact

single washer

COMPACT tvätten är avsedd för tvättning (utan sköljning) av komponenter där renhetskravet kan nås med en 1-stegs tvättprocess.

Single

single washer

SINGLE tvätten är avsedd för tvättning (utan sköljning) av komponenter där renhetskravet kan nås med en 1-stegs tvättprocess.

Multi-sarja

Multi washer

MULTI tvätten används främst för tvättning av bearbetade komponenter där renhetskraven kräver både tvättning och sköljning (med ett eller flera sköljsteg).

Aviation

Aqua Clean tillverkar tvättar för flygindustrins produktion samt tvättar för MRO verkstäder. Vi har levererat tvättar till dessa verkstäder i Europa, Mellan-Östern, Afrika och Fjärran-Östern.

BRC

BRC tvättar (högflödestvättar) är avsedda för tvättning av komponenter med komplicerande geometri placerade i korg, fixtur eller palett.

Rail

Aqua Clean tillverkar även tvättar för bogie, hjulpar, banmotorer, filter mm. för järnvägs- metro- och spårvagnsverkstäder.

Special

Specialtillverkade maskiner görs enligt kundens krav och behov. Det kan vara en modifierad standardmaskin eller en helt skräddarsydd lösning.

Tunnel

Vid behov av stor kapacitet och integrering i er produktionsprocess, är lösningen Aqua Clean tunneltvättar.

Främsta fördelar

Utmärkt tvättkvalitet
Den heta tvättvätskan spolas på delarna med högt tryck, vilket ökar den mekaniska tvätteffekten och ger ett utmärkt tvättresultat.

Produktivitet
Det höga spoltrycket i kombination högt flöde och temperatur maximerar den vattenbaserade tvättvätskans avfettningsförmåga. Temperaturen bidrar även till snabbare torkning av komponenterna efter tvättprocessen.

Miljön
Tvättningen sker i en filtrerad sluten cykel, vilket minimerar miljöpåverkan. Den alkaliska tvättvätskan re-cirkuleras, rengörs och filtreras mellan cyklerna, vilket förlänger tvättvätskans livslängd och minimerar kostnaderna. Vi hjälper gärna till med att välja rätt tvättmedel för att maximera tvättresultatet och minimera miljöpåverkan.

Kontakta oss Vår broschyr

Copyright © 2024 Aqua Clean LTD
Försäljning Service